Bestuursleden 

Voorzitter
De rode draad in het leven van Kim Middendorp-Meister is (top)sport en (business)onderwijs. Na jaren verbonden te zijn geweest als docent en teamleider aan de Johan Cruyff Academy is zij nu projectleider voor nieuw (sport)onderwijs binnen de Hogeschool van Amsterdam. Zij gelooft in Leven Lang Ontwikkelen via sport en draagt graag bij aan het oplossen van complexe (verander)vraagstukken. Zij is lid van de Goudse Sportraad 

Secretaris
Maartje Fleuren is al meer dan 25 jaar actief in de sportwereld. Zij ziet Sport als een belangrijk onderdeel van de maatschappij en is van mening dat sport mogelijkheden geeft die verder gaan dan alleen bewegen en energie opdoen. Sport verbindt. Haar belangrijkste doel: Sport(verenigingen) toekomstbestendig maken. Zij deelt haar expertise met bedrijven, overheden, bonden en verenigingen, zowel op organisatorisch als op juridisch vlak.

Penningmeester
Astrid Ventevogel is een teamsporter en verenigingen-fan in hart en nieren. Ze hockeyt al 50 jaar en bestuurt als hobby. Op dit moment is ze voorzitter van hockeyclub Pinoké, een familieclub met 2100 leden en ambities voor top- en breedtesport.   Daarnaast werkt ze als interim-bestuurder en is ze aandeelhouder van diverse start-ups.