Vrouw en sportprijs

Oorsprong Vrouw en sportprijs

Elk jaar wordt de Vrouw & Sportprijs uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt aan een vrouw die de Sport hoog in het vaandel heeft staan en daarnaast mét de Sport een maatschappelijk doel dient, op welke wijze ook.

De prijs is oorspronkelijk door Antje Diertens in het leven geroepen als D’66 prijs, maar vanaf 2020 heeft zij aangegeven de wisselbokaal een groter bereik te willen geven dan alleen in de politiek. Sinds 2021 wordt er elk jaar een specifiek thema aan toegevoegd waar de winnares gezicht aan heeft gegeven of geeft.

Vrouw & sportprijs 2023

Iedereen moet mee kunnen doen aan sport, want iedereen doet ertoe. Iedereen wordt hartelijk welkom geheten op de club; niemand wordt uitgesloten. Voldoende sporten en bewegen is de basis voor een actieve levensstijl voor jong en oud, ongeacht levensovertuiging, seksuele geaardheid, fysieke of mentale gezondheid. Om iedereen erbij te laten horen, worden drempels geslecht zodat iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden heeft om ook echt mee te doen.

De vrouw die dit jaar kans maakt op deze prijs zorgt ervoor dat de sportclub een omgeving is waar mensen zich thuis voelen, omdat verschillen daar geen probleem zijn. Integendeel: ze worden juist omarmd. Het is vanzelfsprekend, dat iedereen onderdeel is van de club, dat maakt een club zo waardevol!

De Vrouw & Sportprijs Jury 2023 bestaat uit Antje Diertens (vz), Anneke van Zanen, Erna Truijens en Kirsten van de Ven.

Winnaar 2023: Esther Vergeer

Uit handen van juryvoorzitter Antje Diertens en Miriam Reijnen (prijswinnaar 2022) ontving Esther Vergeer deze onderscheiding voor al haar inzet voor een sportmaatschappij zonder uitsluiting. Manuela Louhenapessy  ontving de aanmoedigingsprijs voor al haar goede werk bij Life Goals waarbij ze via sport bijdraagt aan de zelfredzaamheid en plezier in het leven van vele mensen.  

Winnaar 2022: Miriam Reijnen

Juryrapport

Na rijp beraad heeft de Vrouw & Sportprijs Jury besloten de prijs uit te reiken aan Miriam ReijnenCoördinator bij het Centrum voor veilige Sport Nederland (CVSN). N.a.v. de uitkomsten van het onderzoek naar seksuele intimidatie door de Commissie de Vries, heeft Miriam grotendeels eigenhandig het voormalig ‘Vertrouwenspunt Sport’ omgebouwd tot een Centrum dat voldoet aan alle eisen. Zij heeft een route uitgestippeld voor sociale veiligheid binnen de sport en daarbij een divers team aan medewerkers gezocht die daaraan bij konden dragen.

Volgens een van de mensen die haar hebben genomineerd, maakt Miriam zich met hard en ziel hard om recht te doen aan slachtoffers en beschuldigden van grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Met passie, rust en vastberadenheid heeft zij ervoor gezorgd, dat een veilige sportomgeving op de politieke agenda is gekomen en besproken wordt op bonds- en commissievergaderingen. Zij heeft een landelijke uitstraling gecreëerd om een veilige sport een breed fundament te geven. Zij ‘empowert’ mensen om ook integriteit hoog in het vaandel te hebben.

Miriam is ook adviseur van het Team Integrity en Governance. In die rol vraagt ze aandacht voor het belang van goede incident-opvolging. Maar, zij heeft ook aandacht voor preventie in de vorm van voorlichtingscampagnes en E-learnings.

Binnen haar groep geldt Miriam als het ethisch kompas. Een eretitel. Haar medewerkers beschrijven haar als een fantastisch persoon die altijd ‘aan’ staat en oog en oor heeft voor haar medewerkers die in complexe situaties behoefte hebben aan iemand die met een grondige analyse hen weer op het spoor zet in een ethisch juiste richting.

Naar het oordeel van de Jury voldoet Miriam Reijnen aan alle facetten van een vrouw die integriteit in de sport in een hoog vaandel heeft zowel in individuele situaties als in het op de kaart zetten van een structureel integriteitsbewustzijn binnen de cultuur van haar organisatie en daarbuiten.

2022: Anne van Dijk wint aanmoedigingsprijs

Naast de Vrouw & Sportprijs heeft de Jury besloten ook een aanmoedigingsprijs uit te reiken. Deze prijs gaat naar Anne van Dijk. De Jury heeft dit besloten, omdat Anne van Dijk op jonge leeftijd de kracht heeft gehad om haar negatieve ervaringen op het terrein van grensoverschrijdend gedrag om te zetten in positieve actie. Zij zet zich op allerlei manieren in om het onderwerp bespreekbaar te maken en kinderen en ouders te waarschuwen om alert te zijn. Niet alles loopt daarbij altijd op rolletjes. Ondanks de tegenslagen blijft zij doorgaan. Omdat een veilige sport een must is. Zij deelt goede stukken op Linked-In en hoopt dat daar een preventieve werking vanuit gaat. 

Zo’n passie om de wereld een beetje beter te maken op zo’n jonge leeftijd, vindt de Jury opmerkelijk.

Met deze prijs wil de Jury wil haar aanmoedigen om haar initiatieven verder te ontplooien.

Vrouw en Sport prijswinnaars voor 2022

2021: Sidra Raja (VRA)“Sidra Raja heeft laten zien dat ze een fantastische sportmentaliteit heeft door onvermoeibaar en met doorzettingsvermogen kinderen, ook in de moeilijke coronatijd, enthousiast te maken voor cricket, een sport voor jongens en meisjes, die niet alleen fysiek wat vraagt van de kinderen, maar hen ook mentaal weerbaar maakt. Haar inzet voor het hele jeugdtraject, vanaf de werving tot en met extra aandacht voor een kind maakt diepe indruk. Met haar vrouwelijk leiderschap weet ze ook anderen te motiveren zich in te zetten voor de club. Met kennis van zaken, empathisch, dienstbaar en vol commitment maakt ze het verschil en is volgens de jury een voorbeeld in crisistijd”

2020: Erna Truijens (HC Rotterdam)“Erna laat op allerlei terreinen met woord en daad zien dat zij inclusie binnen de sport belangrijk vindt. Zowel wat betreft gender als wat betreft mensen met een kleine portemonnee, oud en jong en van welke achtergrond ook. Ze heeft laten zien hoe belangrijk het is om waarden als sportiviteit en respect in de sport leidend te laten zijn bij de sportbeoefening. Zij was in haar rol van bestuurslid maatschappelijke zaken bij HC Rotterdam de initiatiefneemster van de aanvoerdersbanden ‘Sterker door strijd’ en verbond hieraan 10 andere Rotterdamse hockeyverenigingen. Bij alles wat ze doet kijkt ze naar ’buiten’, naar verbinding met anderen.”

2019: Alian Spelde“Alian laat zien met haar jarenlange inzet voor de Transplant Games, een toernooi voor sporters die een orgaan hebben afgestaan of ontvangen, dat je met sport maatschappelijk echt veel kan betekenen. Alian is echt een rolmodel”