Vrouw en sport prijs

Wat is de Vrouw en Sport prijs?

Elk jaar wordt op Internationale Vrouwendag, 8 maart, de Vrouw & Sport prijs uitgereikt. De V&S prijs wordt uitgereikt aan een vrouw die de Sport hoog in het vaandel heeft staan en daarnaast mét de Sport een maatschappelijk doel dient, op welke wijze ook.

De prijs is oorspronkelijk door Antje Diertens in het leven geroepen als D’66 prijs, maar vanaf 2020 heeft zij aangegeven de wisselbokaal een groter bereik te willen geven dan alleen in de politiek. De omschrijving van de prijs is als volgt: De prijs is bedoeld voor een vrouw die zonder enige twijfel, maatschappelijke impact heeft in de sport. Sinds 2021 wordt er elk jaar een specifiek thema aan toegevoegd waar de winnares gezicht aan heeft gegeven of geeft.

Miriam Reijnen wint Vrouw en Sport Prijs 2022

Na rijp beraad heeft de V&S-prijs Jury besloten de prijs uit te reiken aan Miriam Reijnen, Coördinator bij het Centrum voor veilige Sport Nederland (CVSN). N.a.v. de uitkomsten van het onderzoek naar seksuele intimidatie door de Commissie de Vries, heeft Miriam grotendeels eigenhandig het voormalig ‘Vertrouwenspunt Sport’ omgebouwd tot een Centrum dat voldoet aan alle eisen. Zij heeft een route uitgestippeld voor sociale veiligheid binnen de sport en daarbij een divers team aan medewerkers gezocht die daaraan bij konden dragen.

Volgens een van de mensen die haar hebben genomineerd, maakt Miriam zich met hard en ziel hard om recht te doen aan slachtoffers en beschuldigden van grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Met passie, rust en vastberadenheid heeft zij ervoor gezorgd, dat een veilige sportomgeving op de politieke agenda is gekomen en besproken wordt op bonds- en commissievergaderingen. Zij heeft een landelijke uitstraling gecreëerd om een veilige sport een breed fundament te geven. Zij ‘empowert’ mensen om ook integriteit hoog in het vaandel te hebben.

Miriam is ook adviseur van het Team Integrity en Governance. In die rol vraagt ze aandacht voor het belang van goede incident-opvolging. Maar, zij heeft ook aandacht voor preventie in de vorm van voorlichtingscampagnes en E-learnings.

Binnen haar groep geldt Miriam als het ethisch kompas. Een eretitel. Haar medewerkers beschrijven haar als een fantastisch persoon die altijd ‘aan’ staat en oog en oor heeft voor haar medewerkers die in complexe situaties behoefte hebben aan iemand die met een grondige analyse hen weer op het spoor zet in een ethisch juiste richting.

Naar het oordeel van de Jury voldoet Miriam Reijnen aan alle facetten van een vrouw die integriteit in de sport in een hoog vaandel heeft zowel in individuele situaties als in het op de kaart zetten van een structureel integriteitsbewustzijn binnen de cultuur van haar organisatie en daarbuiten.

Anne van Dijk wint aanmoedigingsprijs

Naast de Vrouw & Sportprijs heeft de Jury besloten ook een aanmoedigingsprijs uit te reiken. Deze prijs gaat naar Anne van Dijk. De Jury heeft dit besloten, omdat Anne van Dijk op jonge leeftijd de kracht heeft gehad om haar negatieve ervaringen op het terrein van grensoverschrijdend gedrag om te zetten in positieve actie. Zij zet zich op allerlei manieren in om het onderwerp bespreekbaar te maken en kinderen en ouders te waarschuwen om alert te zijn. Niet alles loopt daarbij altijd op rolletjes. Ondanks de tegenslagen blijft zij doorgaan. Omdat een veilige sport een must is. Zij deelt goede stukken op Linked-In en hoopt dat daar een preventieve werking vanuit gaat. 

Zo’n passie om de wereld een beetje beter te maken op zo’n jonge leeftijd, vindt de Jury opmerkelijk.

Met deze prijs wil de Jury wil haar aanmoedigen om haar initiatieven verder te ontplooien.

Vrouw en Sport prijs 2022

Een rechte rug

Het thema voor 2022 was ‘Een rechte rug’, welke vrouw heeft zich vorig jaar met name ingezet voor Integriteit in de sport. Toelichting: In de sport is het belangrijk, dat je eerlijk en oprecht bent. Op het sportveld, maar ook in de bestuurskamer. De jury heeft aangegeven niet alleen te kijken naar hoe deze vrouw een rol heeft gespeeld in individuele situaties en naar de impact die haar handelen heeft gehad op de omgeving, maar ook hoe zij in structurele zin het integriteitsbewustzijn op de kaart heeft gekregen.

De jury zal niet alleen kijken naar hoe deze vrouw een rol heeft gespeeld in individuele situaties en naar de impact die haar handelen heeft gehad op de omgeving, maar ook hoe zij in structurele zin het integriteitsbewustzijn binnen de cultuur van de organisatie op de kaart heeft gekregen.

De Vrouw & Sportprijs Jury bestaat uit Marijke Fleuren(vz), Antje Diertens, Anneke van Zanen, Erna Truijens en Kirsten van de Ven.

Afgelopen prijswinnaars

2021: Sidra Raja (VRA)

“Sidra Raja heeft laten zien dat ze een fantastische sportmentaliteit heeft door onvermoeibaar en met doorzettingsvermogen kinderen, ook in de moeilijke coronatijd, enthousiast te maken voor cricket, een sport voor jongens en meisjes, die niet alleen fysiek wat vraagt van de kinderen, maar hen ook mentaal weerbaar maakt. Haar inzet voor het hele jeugdtraject, vanaf de werving tot en met extra aandacht voor een kind maakt diepe indruk. Met haar vrouwelijk leiderschap weet ze ook anderen te motiveren zich in te zetten voor de club. Met kennis van zaken, empathisch, dienstbaar en vol commitment maakt ze het verschil en is volgens de jury een voorbeeld in crisistijd”

2020: Erna Truijens (HC Rotterdam)

“Erna laat op allerlei terreinen met woord en daad zien dat zij inclusie binnen de sport belangrijk vindt. Zowel wat betreft gender als wat betreft mensen met een kleine portemonnee, oud en jong en van welke achtergrond ook. Ze heeft laten zien hoe belangrijk het is om waarden als sportiviteit en respect in de sport leidend te laten zijn bij de sportbeoefening. Zij was in haar rol van bestuurslid maatschappelijke zaken bij HC Rotterdam de initiatiefneemster van de aanvoerdersbanden ‘Sterker door strijd’ en verbond hieraan 10 andere Rotterdamse hockeyverenigingen. Bij alles wat ze doet kijkt ze naar ’buiten’, naar verbinding met anderen.”

2019: Alian Spelde

“Alian laat zien met haar jarenlange inzet voor de Transplant Games, een toernooi voor sporters die een orgaan hebben afgestaan of ontvangen, dat je met sport maatschappelijk echt veel kan betekenen. Alian is echt een rolmodel”